6.2

กระเบนราหู

Near a coastal village of Thailand, by the sea where thousands of Rohingya refugees have drowned, a local fisherman finds an injured man lying unconscious in the forest. He rescues the stranger, who doesn’t speak a word, offers him his friendship and names him Thongchai. But when the fisherman suddenly disappears at sea, Thongchai slowly begins to take over his friend’s life - his house, his job and his ex-wife.
แบ่งปัน:
 
 
 
 

ประเทศ: China, France, Thailand

รันไทม์: 105 นาที

คุณภาพ: HD

ปล่อย: 2018

imdb rating 6.2

แสดงความคิดเห็น

เราจะไม่แบ่งปันอีเมลของคุณกับคนอื่น