4.3

ขังแปด

Dao was life sentenced from the guilty of murder at first degree which changed her world upside down, once young bright graduate with prosperous future with her boyfriend turned to be a convict in Area 8. Although the tough living among brutal seniority system and bad fellow inmates who keep taking advantages over her, she found the sincere friendships among convicts, the true companionships from friends who live outside.
แบ่งปัน:
 
 
 
 

ประเทศ: Thailand

รันไทม์: 104 นาที

คุณภาพ: HD

ปล่อย: 2002

imdb rating 4.3

แสดงความคิดเห็น

เราจะไม่แบ่งปันอีเมลของคุณกับคนอื่น