3

บุษบา

She is a former soldier, daughter of the Land Marine who was assassinated while on a mission. She was approached by a warrior, a close friend of her last father, to join the 'Project Busaba', a project to train tough girls to be assassins to serve the nation. She decided to join the project and passed the test, becoming an assassin under the code 'Busaba 029'. However, while she is doing missions, 'Busaba 029' finds suspicious things about her father and the project itself.
แบ่งปัน:
 
 
 
 

ประเทศ: Thailand

รันไทม์: 90 นาที

คุณภาพ: HD

ปล่อย: 2021

imdb rating 3

แสดงความคิดเห็น

เราจะไม่แบ่งปันอีเมลของคุณกับคนอื่น