10

มั่นใจว่าคนไทยเกินหนึ่งล้านคนเกลียดเมธาวี

Maythawee is an angel. Maythawee is a bitch. Maythawee is pretty. Maythawee is disgusting. Maythawee is nice. Maythawee is a cheater. Maythawee is a friend. Maythawee is an enemy. When Maythawee becomes a candidate of the school president election, there are a lot of comments about this.
แบ่งปัน:
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

เราจะไม่แบ่งปันอีเมลของคุณกับคนอื่น