7

ม.6/2 ห้องครูวารี

A hospitalized student with rock star dreams rallies for a battle of the bands, sneaking out of the hospital for the night of a lifetime.
แบ่งปัน:
 
 
 
 

ประเทศ: Thailand

รันไทม์: 117 นาที

คุณภาพ: HD

ปล่อย: 1989

imdb rating 7

แสดงความคิดเห็น

เราจะไม่แบ่งปันอีเมลของคุณกับคนอื่น