7

สนิมสร้อย

This film is adapted from author Rong Wongsawan's best selling novel. It follows the lives, loves and lusts of men and women whose relationships start in a high class brothel 50 years. This post war story focuses on love and relationships between the brothel madam, a pimp, young prostitutes and customers that are in love with a girl but suffer because she to go with other customers to earn money, customers that marry girls and other issues.
แบ่งปัน:
 
 
 
 

ประเทศ: Thailand

รันไทม์: 110 นาที

คุณภาพ: HD

ปล่อย: 2003

imdb rating 7

แสดงความคิดเห็น

เราจะไม่แบ่งปันอีเมลของคุณกับคนอื่น