6.3

อนึ่ง คิดถึงเป็นอย่างยิ่ง

The film centers to a high school that is going to be taken over by foreign investor, who plans to turn the whole school into a department store. When all the alumni heard this shocking news, they join in team and return to their school, where the old memories of laughter, love, and friendship are still around, to fight against the take over project and set the beloved school free.
แบ่งปัน:
 
 
 
 

ประเทศ: Thailand

รันไทม์: 90 นาที

คุณภาพ: HD

ปล่อย: 2009

imdb rating 6.3

แสดงความคิดเห็น

เราจะไม่แบ่งปันอีเมลของคุณกับคนอื่น