3.7

ไกรทอง

This film tells the legendary tale of hero Krai Thong, who used his extreme force, strength of will and superhuman skills when entering a battle to confront the largest crocodile in the world. This fierce monster, Chalawan, has the power of turning into a human being when he enters his golden cave. Chalawan, in human guise, went into town one day and was utterly captivated by the daughter of a millionaire, Tapaokaew, and kidnapped her, returning with her to his cave. Her father, distressed by his daughter's disappearance, made an announcement that anyone strong enough to kill the legendary Chalawan would get as a prize his daughter, and a lot of money. Krai Thong knew this was a job for him.
แบ่งปัน:
 
 
 
 

ประเทศ: Thailand

รันไทม์: 93 นาที

คุณภาพ: HD

ปล่อย: 2001

imdb rating 3.7

แสดงความคิดเห็น

เราจะไม่แบ่งปันอีเมลของคุณกับคนอื่น