7

ไกรทอง 2

Chalawan Kumpee, a crocodile, is reborn again in 2010, and fiercer than ever. Krai Tong is the only man who can stop Chalawan.
แบ่งปัน:
 
 
 
 

ประเภท:

นักแสดง:

ลูกเรือ: Anuphong Anuwongsang (Director)

ประเทศ:

รันไทม์: 115 นาที

คุณภาพ: HD

ปล่อย: 2012

imdb rating 7

แสดงความคิดเห็น

เราจะไม่แบ่งปันอีเมลของคุณกับคนอื่น