3.7

ไฉไล

5 เจ้าหน้าที่ลับ แต่ละคนต่างก็มีความถนัดเฉพาะตัวแตกต่างกันไป โดยทั้ง 5 ได้รับภารกิจให้จัดการกับผู้ก่อการรร้ายที่ได้เข้ามายังประเทศไทย พวกเธอต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตาม
แบ่งปัน:
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

เราจะไม่แบ่งปันอีเมลของคุณกับคนอื่น